Radca prawny Sebastian MAJ

„Zadbaj o swoje prawo”


Szybka sprawna i profesjonalna pomoc prawna.
Dojazd do klienta oraz pomoc prawna świadczona na odległość drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu. Specjalizacja w prawie cywilnym w części dotyczącej spadków.
W celu uzyskania porady wypełnij formularz, umów się telefonicznie lub skontaktuj się pocztą elektroniczną.
tel. +48.662-056-350
e-mail: porada@prawnikmaius.pl

Zastrzeżenia

attorney

Zastrzeżenia

Radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodowych we własnej sprawie lub jeżeli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy (art. 15 ustawy o radcach prawnych).

Gwarancja

attorney

Gwarancja

Po pierwsze: ubezpieczenie.

Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych..

Specjalizacja

attorney

Specjalizacja

Specjalizacja to wymóg czasów, gdyż nie można być bardzo dobrym we wszystkich dziedzinach prawa.

Pomoc prawna kierowana jest przede wszystkim do:

Negocjajce i mediacje

attorney

Negocjajce i mediacje

Rozwiązanie sporu przed sądem powinno być ostatecznością. Warto spróbować negocjacji lub mediacji, aby uzyskać to co chcemy dobrowolnie bez angażowania się w postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe jest kosztowne (wpisy i opłaty sądowe, koszty biegłych) i czasochłonne (stawiennictwo w sądzie, konieczność zwolnień z pracy).

Forma pomocy prawnej

attorney

Forma pomocy prawnej

Usługi świadczone są wyłącznie w domu Klienta lub drogą elektroniczną. To novum na rynku prawnym oznacza koniec problemów z miejscem do parkowania oraz brak konieczności przemieszczania się z dokumentami dotyczącymi sprawy. Wszystko załatwiane jest w warunkach dogodnych dla Klienta.

Zakres pomocy prawnej

attorney

Zakres pomocy

W prawie jak w medycynie lepiej zapobiegać niż leczyć. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.(art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych).