Kontakt telefoniczny:
+48 662 056 350

Zakres pomocy prawnej

Zakres pomocy prawnej

Zakres pomocy

W prawie jak w medycynie lepiej zapobiegać niż leczyć. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.(art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych).

Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe (art. 7 ustawy o radcach prawnych).

Możliwe jest również przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa spadkowego oraz innych dziedzin prawa dla grup zawodowych, społeczynych zaintersowanych podniesieniem swojej świadomości prawnej.