Kontakt telefoniczny:
+48 662 056 350

Negocjajce i mediacje

Negocjajce i mediacje

Negocjajce i mediacje

Rozwiązanie sporu przed sądem powinno być ostatecznością. Warto spróbować negocjacji lub mediacji, aby uzyskać to co chcemy dobrowolnie bez angażowania się w postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe jest kosztowne (wpisy i opłaty sądowe, koszty biegłych) i czasochłonne (stawiennictwo w sądzie, konieczność zwolnień z pracy).

Nowa oferta na rynku prawniczym obejmująca negocjowanie umów, ugód, warunków porozumień, podziałów w imieniu Zleceniodawcy.