Kontakt telefoniczny:
+48 662 056 350

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja to wymóg czasów, gdyż nie można być bardzo dobrym we wszystkich dziedzinach prawa.

Pomoc prawna kierowana jest przede wszystkim do:

–         osób, które chcą uregulować sprawy spadkowe,

–         wierzycieli, których dłużnicy zmarli,

–         grup zawodowych, które zajmują się windykacją wierzytelności.

Posiadamy co raz więcej dóbr, ale i zobowiązań. Za tym idą sprawy związane z koniecznością zapewnienia sukcesji po sobie. Spadek to nie zawsze korzyść dla spadkobiercy. Niewłaściwe przyjęcie spadku może spowodować konieczność spłacania cudzych długów.

Spóźnione zgłoszenie do urzędu skarbowego może być przyczyną utraty prawa do zwolnienia od podatku od spadków.

Regulacja spraw spadkowych obejmuje kwestie:

–         sporządzenia testamentu,

–         uznania za zmarłego,

–         stwierdzenia zgonu,

–         zabezpieczenia spadku,

–         wyjawienia przedmiotów spadkowych,

–         spisu inwentarza,

–         przyjęcia spadku,

–         odrzucenia spadku,

–         stwierdzenia nabycia spadku,

–         działu spadku,

–         podatku od spadków.