Kontakt telefoniczny:
+48 662 056 350

Modele de rapoarte militare

În scopul asigurării egalității de șanse în utilizarea spațiilor și cunoașterii de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) a căminelor Militare, cabanelor Militare, sanatoriilor și a Altor facilități récréatif și sportive, comandanții/șefii unităților Militare deținătoare dispun următoarele măsuri: i) membrii structurilor centrale și locale de conducere ALE asociațiilor cadrelor Militare în rezervå și în retragere, Când se deplasează pentru organizarea unor acțiuni Comune cu Ministerul Apărării naționale sau în interesul instituției Militare, pe baza unui document justificativ Care să ateste calitatea respectivă ; . (3) pentru perioada sărbătorilor de iarnă, comandanții/șefii unităților Militare deținătoare Care administrează căminele Militare de garnizoană, situer în localitățile atestate ca stațiuni turistice de interes național, și cabanele Militare Emit precizări privind Modul de sollicitare și criteriile de atribuire a locurilor și le transmit ierarhic, în vederea publicării în Buletinul Informativ al Armatei și observatorul Militar, precum și PE rețeaua de date privată a ministerului Apărării naționale, pana la données de 30 septembrie a anului în curs. f) cadrele Militare în activitate, soldații și gradații profesioniști care nu au locuință proprietate personală în garnizoana în Care își desfășoară activitatea, nu au primit locuință de serviciu sau de intervenție și care nu beneficiază, EI sau soțiile/soții, de compensația pentru Chirie prevăzută de lege, dar nu mai mult de 30 de zile; (4) cheltuielile pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se suportă de unitățile Militare organizatoare. Sumele rezultate DIN încasări, precum și DIN Alte servicii oferite beneficiarilor se încasează și se utilizează conforme dispozițiilor legale. d) centralizează și transmite, în vederea publicării în Buletinul Informativ al Armatei, annuel, pana la Data de 1 martie pentru următoarea perioadă de 12 Luni, spațiile disponibile, defalcate PE module, serii și categorii, tarifele, adresele și numerele de telefon ale acestora, precum și ALE structurilor Militare Care le gestionează; d) légitimmația militară/talonul de pensie și aux de identitate, pentru cadrele Militare în Rezervă/retragere, pensionari militari; c) pentru elevii și studenții recompensați potrivit Legii, de către comandanții/șefii instituțiilor Militare de învățământ/comandanții/șefii eșaloanelor superioare. (2) Copiii cadrelor Militare în activitate, în rezervå și în retragere, ai pensionarilor militari, ai soldaților și gradaților profesioniști DIN Ministerul Apărării naționale, aflați în întreținerea legală a acestora, pe baza unei declarații pe propria răspundere, beneficiază de gratuitate, Dacă nu se sollicită Loc suplimentar. b) soldații și gradații profesioniști, precum și familiile acestora; pentru folosirea căminelor Militare, cabanelor Militare, sanatoriilor și a Altor faciliăți récréatif și sportive aflate în patrimoniul ministerului Apărării naționale (2) atribuțiile GENERALE ALE șefilor unităților deținătoare și ALE personalului de serviciu se stabilesc pe baza prezentului ordin, se completează cu atribuțiile specifice unității respectif și se aprobă de comandanții/șefii unităților Militare în a căror subordonare sunt.