Kontakt telefoniczny:
+48 662 056 350

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja Po pierwsze: ubezpieczenie. Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych..

Czytaj dalej