Kontakt telefoniczny:
+48 662 056 350

Zastrzeżenia

Zastrzeżenia

Zastrzeżenia Radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodowych we własnej sprawie lub jeżeli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy (art. 15 ustawy o radcach prawnych).

Czytaj dalej

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja Po pierwsze: ubezpieczenie. Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych..

Czytaj dalej

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja Specjalizacja to wymóg czasów, gdyż nie można być bardzo dobrym we wszystkich dziedzinach prawa. Pomoc prawna kierowana jest przede wszystkim do:

Czytaj dalej

Negocjajce i mediacje

Negocjajce i mediacje

Negocjajce i mediacje Rozwiązanie sporu przed sądem powinno być ostatecznością. Warto spróbować negocjacji lub mediacji, aby uzyskać to co chcemy dobrowolnie bez angażowania się w postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe jest kosztowne (wpisy i opłaty sądowe, koszty biegłych) i czasochłonne (stawiennictwo w sądzie, konieczność zwolnień z pracy).

Czytaj dalej

Forma pomocy prawnej

Forma pomocy prawnej

Forma pomocy prawnej Usługi świadczone są wyłącznie w domu Klienta lub drogą elektroniczną. To novum na rynku prawnym oznacza koniec problemów z miejscem do parkowania oraz brak konieczności przemieszczania się z dokumentami dotyczącymi sprawy. Wszystko załatwiane jest w warunkach dogodnych dla Klienta.

Czytaj dalej

Zakres pomocy prawnej

Zakres pomocy prawnej

Zakres pomocy W prawie jak w medycynie lepiej zapobiegać niż leczyć. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.(art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych).

Czytaj dalej